ALLMÄNNA VILLKOR


ALLMÄNNA VILLKOR VID KÖP AV PRODUKT OCH UTBILDNING HOS LASHMASTE VIA WEBSHOP “THE STORE”
Giltig per 2018-08-14
1 ALLMÄNT

LashMaster’s allmänna villkor vid köp av produkt och utbildning via The Store (webshop) gäller från och med ovan angivet datum och ersätter alla tidigare publicerade villkor. Vid försäljning till enskild konsument gäller tvingande bestämmelser i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Försäljning sker till både företag (enskild näringsidkare, HB eller AB) och enskild konsument.

LashMaster reserverar sig för eventuella fel i produkt- och utbildningsinformation som återfinns i The Store, fel i angivet produktsaldo, samt kan ej heller garantera att bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

2 SÄRSKILDA KRAV

Majoriteten av produkterna i The Store är enbart avsedda för professionellt bruk och krav på utbildning föreligger, insändande av utbildningsbevis förekommer. Utbildningsbevis skall insänds via mail till info@lashmaster.se. Försäljning av produkt sker endast till personer över 18 år.

Försäljning av utbildning sker endast till beställare som senast beställningsdagen fyllt 18 år och kan, då krav åligger, uppvisa utbildningsbevis på tidigare utbildning. I samband med beställning av utbildning skall en kopia av utbildningsbeviset insändas till skolans e-postadress, info@lashmaster.se.

3 PRISER

Priserna i The Store och på LashMaster’s hemsida är angivna i svenska kronor och är inklusive moms. LashMaster har rätt att ändra angivna priser i webshop och övriga publikationer utan föregående avisering.

4 BOKNING AV UTBILDNING

Alla utbildningar bokas via The Store. Välj stad/alternativ, datum och det belopp du önskar betala (anmälningsavgift, kursavgift eller hela avgiften).

5 BETALNING
5.1 BETALNING AV PRODUKT

Betalning av produkter sker i samband med beställningen via betalalternativen i The Store. Följande alternativ ges: Kortbetalning via Stripe Checkout, Swish (123-6130801) eller BankGiro (BG 5026-8689). Vid betalning via Swish och BankGiro skall beställningsnummer anges. Alla produkter förblir i LashMaster’s ägo till full betalning är gjord.

Stripe Checkout’s allmänna villkor

5.2 BETALNING AV UTBILDNING

Merparten av LashMaster’s utbildningsavgifter består av två delar, en anmälningsavgift och ett belopp med resterande kostnad (kallad kursavgift i The Store), om inget annat anges eller om beställare och LashMaster kommit överens om annat. Delbetalning är möjlig via Klarna. Anmälningsavgiften är aldrig delbetalningsbar och betalas aldrig via Klarna.

Klarnas allmänna villkor

Anmälningsavgiften skall i samband med anmälan till utbildningen betalas via betalalternativen i The Store. Följande alternativ ges: Kortbetalning via Stripe Checkout, Swish eller BankGiro. Vid betalning via Swish och BankGiro skall beställningsnummer anges. Anmälan anses ej som fullgjord innan betalningen av anmälningsavgiften inkommit till LashMaster. Då anmälningsavgiften inkommit utgår en bekräftelse att anmälan anses som fullgjord. Bekräftelsen utgår till den e-postadress som beställaren uppgivit vid beställningstillfället.

Det resterande beloppet av utbildningen betalas via betalningsalternativen i The Store. Senast 10 bankdagar innan avtalad utbildningsstart skall summan finnas på LashMaster’s konto, alternativt kan betalning ske via Klarna. Klarnas betalalternativ väljs i syfte att delbetala resterande belopp, här gäller ej att beloppet skall vara LashMaster tillhanda 10 bankdagar innan utbildningsstart. Klarna återfinns på Bokadirekt.se och ej i The Store. Meddela alltid LashMaster vilket betalningsalternativ som avses utnyttjas då det resterande beloppet skall betalas. Detta meddelas då själva bokningen av utbildning görs via The Store.

Det finns möjlighet att betala den totala utbildningsavgiften vid ett enda tillfälle, välj då ”Hela avgiften” vid köp av utbildning i The Store. Detta likställs med att anmälningsavgiften är betald och plats på utbildningen garanterad, likaså är slutbetalningen genomförd. Detta alternativ berättigar ej delbetalning via Klarna.

Viss del av LashMaster’s utbildningsutbud saknar anmälningsavgift och kräver därmed direkt inbetalning av totalsumman av utbildningsavgiften, som därmed likställs som anmälningsavgift och plats på utbildning är garanterad när avgiften har inkommit till LashMaster. Dessa utbildningsavgifter är ej betalbara via Klarnas betalalternativ, utan betalas via något av betalalternativen i The Store.

6 LEVERANS

The Store använder Posten för alla leveranser. Leveranstid är normalt 1-3 dagar. Pris för leverans är 45 kr. Order värd över 1.200 kr är befriad från leveranskostnad. Leverans av köpt utbildning sker enligt avtalat datum och tid för aktuell utbildning.

7 ÅNGERRÄTT
7.1 FÖRETAG

Alla köp av produkt och utbildning hos LashMaster som görs av dig som företag likställs som tecknande av avtal utan rätt till ånger. Då du godkänner betalningen av produkt och utbildning frånsäger du dig rätten att frånträda köpet.

Frånträde av utbildningsköp är endast giltigt vid sjukdomsfall om företaget kan uppvisa sjukintyg från läkare som stärker att deltagandet ej är möjligt. Nedslag på läkarundersökning som resulterar i uteblivet tjänstbarhetsintyg anses ej skäl nog att frånträda köpet då det är företagets ansvar att se till så detta finns innan köp av utbildning där tjänstbarhetsintyg för arbete med cyanoakrylat anges som en rekommendation.

Meddelar företag LashMaster att deltagande under utbildning ej är möjligt äger företaget rätten att vid ett senare tillfälle kunna deltaga vid utbildningen. Meddelandet om detta måste ha inkommit till LashMaster senast 10 dagar innan utbildningsstart, via e-post till info@lashmaster.se. Företaget får utnyttja rätten att byta utbildningstillfälle vid ett tillfälle, därefter anses rätten till byte av utbildningsdatum förverkad.

7.2 ENSKILD KONSUMENT

Var vänlig och kontakta The Store innan du returnerar några artiklar.

Du har rätt att frånträda köp av produkt och utbildning utan att ange något skäl inom 14 dagar.

Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dag då köpet anses fullgjort och betalning av produkter och utbildningar i form av anmälningsavgift och/eller kursavgift och/eller hela avgiften har inkommit till LashMaster.

Vill du utöva ångerrätten ska du till LashMaster skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda köpet avsänt per e-post till info@lashmaster.se. Använd gärna Konsumentverkets Ångerblankett som mall och bifoga denna i ditt meddelande.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Om du bett att utbildningen ska påbörjas redan under ångerfristen ska du betala ett belopp som står i proportion till vad du mottagit till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda köpet, jämfört med hela omfattningen av köpet.

Retur av pincetter accepteras ej.

7.3 FRAKT

För att kunna returnera din produkt behöver vi ett ett kvitto. Var vänlig och skicka din produkt till: LashMaster, c/o Studio Just C, Kungsgatan 5, 774 30 Avesta.

Du måste betala för dina egna fraktkostnader för produkter som du returnerar. Fraktkostnader återbetalas inte. Om du får en återbetalning, kommer kostnaden för frakten dras av från återbetalningen.

Det är ditt ansvar att se till att returnerad produkt kommer tillbaka till oss oskadd, se till att emballera produkten väl. Vi rekommenderar dig att använda en leveransservice som går att spåra eller köpa en fraktförsäkring. Vi kan inte garantera att vi kommer att få produkten som du returnerar.

8 ÅTERBETALNINGSPOLICY

Vår policy gäller i 14 dagar. Om det har gått mer än 14 dagar sedan ditt köp, kan vi tyvärr inte erbjuda dig återbetalning eller byte. Produkten får inte heller ha använts och måste vara i samma skick som när du fick den. Produkten måste returneras i originalförpackningen.

8.1 ÅTERBETALNING

När din returnerade produkt har mottagits och kontrollerats, kommer vi att meddela dig via e-post. Vi kommer också att meddela dig om vi kommer att göra någon återbetalning eller ej.

Om returen godkänns, kommer återbetalning ske automatiskt till ditt kreditkort eller via annan betalningsmetod inom ett visst antal dagar.

8.2 DELÅTERBETALNING

Det finns vissa situationer då vi endast gör delåterbetalningar: Alla artiklar som inte är i sitt ursprungliga skick, är skadade eller om det saknas delar och det inte är vårt fel. Alla objekt som returneras mer än 14 dagar efter leverans.

8.3 SEN ELLER UTEBLIVEN ÅTERBETALNING

Om du inte har fått någon återbetalning ber vi dig först kontrollera ditt bankkonto igen. Kontakta sedan ditt kreditkortsföretag eftersom det ibland tar lite tid innan återbetalningen krediteras. Kontakta därefter din bank då det oftast tar lite tid innan återbetalningen görs. Om du har gjort allt detta och fortfarande inte har fått din återbetalning, ber vi dig kontakta oss på: info@lashmaster.se.

8.4 REAVAROR

Återbetalning sker endast för varor till ordinarie pris – inte för reavaror.

8.5 BYTEN

Vi byter endast artiklar om de är defekta eller skadade. Alla skador på produkt skall dokumenteras. Om du behöver byta ut en artikel mot samma artikel, vill vi att du skickar e-post till: info@lashmaster.se, bifoga dokumentation av skadan. Produkten skickas till: LashMaster, c/o Studio Just C, Kungsgatan 5, 774 30 Avesta.

9 TVIST

Om du tycker att en produkt du har köpt av oss är felaktig med vi inte håller med dig så har vi en tvist. För att få denna tvist prövad kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

Du kan även vända dig till EU-kommissionen.

10 UTBILDNINGSVILLKOR

Genom att du accepterar ovan angivna allmänna villkor godkänner du även följande villkor vid köp av LashMaster’s utbildningar;

Utbildningscertifikat och diplom ges endast ut till den som fullföljt hela utbildningen och aktivt deltagit i teoretiska och praktiska moment. LashMaster har rätt att underkänna en elev som inte uppfyller de krav och mål som utsatts.

Du får inte använda dig av utbildningsmaterial som ges på utbildningen i syfte att lära vidare. Utbildningsmaterialet är skyddat enligt upphovsrättslagen och får ej kopieras eller användas vidare.

Du får ej använda dig av bilder som du finner på LashMaster’s hemsida i marknadsföringssyfte utan godkännande från LashMaster.

Du skall endast använda korrekt logotype för marknadsföring av LashMaster. Ej någon egen version.

11 INTEGRITETSPOLICY
11.1 VAD GÖR VI MED DIN INFORMATION?

När du köper något från vår butik så samlar vi in personlig information som du ger oss, till exempel ditt namn, adress och e-postadress.

När du är inne i vår butik får vi också automatiskt information om din dators IP-adress så att vi vet vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder.

11.2 MARKNADSFÖRING VIA E-POST

Om du ger oss tillåtelse, kan vi skicka e-post om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

11.3 SAMTYCKE

När du ger oss personlig information för att slutföra en transaktion, verifiera ditt kreditkort, göra en beställning, hantera en leverans eller returnera ett köp, samtycker du till att vi samlar in information och använder den för detta syfte.

Om vi ber dig om personlig information för annat syfte, t.ex. marknadsföring, kommer vi antingen be dig direkt så att du kan godkänna detta eller ge dig möjligheten att säga nej.

11.4 ÅTERKALLANDE AV SAMTYCKE

Om du ångrar dig och inte vill att vi kontaktar dig, samlar in information eller använder dina uppgifter, kan du när som helst kontakta oss via e-post: info@lashmaster.se eller skicka brev till: LashMaster, c/o Studio Just C, Kungsgatan 5, 774 30 Avesta.

11.5 OFFENTLIGGÖRANDE

Vi kan lämna ut din personliga information om lagen kräver det eller om du bryter mot våra Användarvillkor.

11.6 ONE.COM

Vår butik sköts av One.com. De ger oss tillgång till e-handelsplattformen som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig. Dina uppgifter lagras hos One.com, i databaser och i One.com-applikationen. De lagrar dina data på en säker server bakom en brandvägg.

11.7 BETALNING

Om du väljer direktbetalning för att slutföra köpet kan tredje part komma att använda din kreditkortsinformation för detta ändamål. Se 11.8.

11.8 TREDJEPARTSTJÄNSTER

I allmänhet kommer tredjepartsleverantörer som vi använder endast samla in, använda och lämna ut din information i den utsträckning som krävs för att de ska kunna leverera sina tjänster till oss.

Vissa tredjepartsleverantörer, t.ex. de som arbetar med betalningar och betalningstransaktionen, har sina egna integritetspolicys för den information som vi måste lämna ut för att de ska kunna genomföra dina inköpsrelaterade transaktioner. För dessa leverantörer, rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicys så att du förstår på vilket sätt dessa leverantörer hanterar din personliga information.

Tänk också på att vissa leverantörer kan ha sin verksamhet eller anläggningar i en annan jurisdiktion än antingen du eller oss. Det innebär att om du väljer att gå vidare med en transaktion som involverar en tredje part, kan din information omfattas av lagarna i den jurisdiktion där denna tredje part har sin verksamhet eller sina anläggningar. När du lämnar vår butiks webbplats eller omdirigeras till en tredje parts webbplats eller applikation, omfattas du inte längre av denna Integritetspolicy eller Användarvillkor för vår webbplats.

11.9 LÄNKAR

När du klickar på länkar i vår butik, kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi är inte ansvariga för integritetspolicys på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa dessa webbplatsers integritetspolicys.

11.10 SÄKERHET

För att skydda din personliga information vidtar vi försiktighetsåtgärder och följer branschens bästa praxis för att se till att den inte försvinner, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs. Om du förser oss med kreditkortsinformation, krypteras informationen med Secure Socket Layer-teknik (SSL) och lagras med AES-256 kryptering.

11.11 ÅLDERSGRÄNS

När du använder denna webbplats bekräftar du att du är minst 18 år fyllda.

12 ÄNDRINGAR AV DESSA ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Allmänna villkor när som helst, så var vänlig och kontrollera dem regelbundet.

Förändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de publicerats på webbplatsen.

Om vi gör väsentliga ändringar i den här policyn kommer vi att meddela dig här att policyn har uppdaterats, så att du vet vilken information vi samlar in, hur vi använder den, och under vilka omständigheter, om några, vi använder och/eller offentliggör den.

Om vår butik förvärvas eller slås samman med ett annat företag, kan dina uppgifter överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

13 FÖRETAGSUPPGIFTER

LashMaster
c/o Studio Just C
Kungsgatan 5
774 30 Avesta

Org nr: 8209127102
Tel: +4672-74 11 400
E-post: info@lashmaster.se